syndicus

Syndicus nieuws: Nieuwe controles op syndicuskosten . Kleine bouwwerkzaamheden moeten in de beheerskosten worden opgenomen – terwijl verborgen extra kosten een hoge vlucht nemen

Syndicus kosten

Er zijn nieuwe controles ingevoerd op de kosten die beheerders (syndici) van mede-eigendommen (mede-eigendom) in rekening kunnen brengen.

De nieuwe reglementering bepaalt dat de syndicuskosten voor het beheer van bouwwerken in een mede-eigendom voortaan vooraf moeten worden meegedeeld en goedgekeurd op een algemene vergadering van mede-eigenaars (copropriétaires).

De kosten voor het beheer van kleine bouwwerken zullen in de algemene beheersvergoeding moeten worden opgenomen, terwijl alleen de kosten voor specifieke grote werken afzonderlijk kunnen worden aangerekend.

Consumentenverenigingen dringen er al jaren op aan dat in de wet wordt bepaald welke diensten in de basisbeheersvergoeding zijn inbegrepen, zodat er meer zekerheid komt over de kosten die de eigenaars elk jaar moeten betalen.

Hoewel de algemene kosten die door een syndicus worden aangerekend voor het routinebeheer van het onroerend goed vrij bescheiden zijn, kunnen deze kosten aanzienlijk stijgen zodra er vergoedingen worden aangerekend voor specifieke taken die niet in de algemene vergoeding zijn opgenomen.

Uit een recente enquête van het tijdschrift “Le Particulier” over de syndicusskosten blijkt dat de gemiddelde algemene vergoeding 130 euro per jaar per eigendom bedraagt, maar dat dit bedrag aanzienlijk hoger ligt voor kleinere mede-eigendommen.

In alle gevallen kan dit basistarief echter oplopen tot honderden euro’s door de toevoeging van specifieke kosten voor bepaalde diensten

Wilt u veranderen van Syndicus? 

5 goede redenen om voor Easy Syndic te kiezen voor het beheer van uw mede-eigendom

  • Tarieven aangepast aan het beheer van kleine residenties
  • Diensten die zich exclusief tot kleine residenties richten
  • Een professioneel team dat zich 100% inzet voor uw eigendom
  • Transparente en duidelijke tarieven
  • Een 24u/24 online toegang tot het beheersbestand van uw eigendom

Wie zorgt voor het verloop van de Algemene Vergadering en de uitvoering van haar beslissingen ?

Wettelijk gezien is de syndicus, al dan niet professioneel, belast met :

Het opstellen van de notulen van de besluiten van de Algemene Vergadering (artikel 577-6, §§ 10 en 11) ;
het inschrijven van de beslissingen in het register van de mede-eigendom binnen de 30 dagen na de Vergadering en het overmaken ervan aan de mede-eigenaars en de andere syndici (artikel 577-6, § 12) ; het uitvoeren en doen naleven van de beslissingen genomen op de Algemene Vergadering. (artikel 577-8, 3°).

Welke bevoegdheid heeft de syndicus in vergelijking met de algemene vergadering?

Wat is het maximumbedrag waartoe de syndicus de mede-eigendom kan verbinden?
De Algemene Vergadering van de mede-eigenaars is absoluut. Zij beslist welke werken al dan niet moeten worden uitgevoerd. Over deze beslissingen wordt gestemd tijdens een gewone of buitengewone algemene vergadering, op basis van het aantal stemmen. De syndicus is belast met de uitvoering of de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en het stellen van alle voorlopige bewarende en administratieve handelingen. De syndicus kan alleen optreden voor bepaalde projecten, namelijk dringende herstellingen om de fysieke integriteit van het gebouw te bewaren. Bepaalde mede-eigendommen stellen een maximumbedrag vast waartoe de syndicus alleen kan optreden.